Åpning "Spor i Berg"

Utstillingsåpning Onsdag 30.5. - kl 18:00 til kl 20:30

Velkommen til åpning av en ny og moderne utstilling om verdensarven bergkunsten i Alta!

Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum er stolt over å kunne invitere til åpning av ny bergkunstutstilling. Utstillingen en moderne og interaktiv utstilling om verdensarven bergkunsten i Alta! 

Utstillingen inviterer publikum til opplevelser, deltagelse, utforskning, debatt, kritisk refleksjon og stimulerer til nysgjerrighet og engasjement.

Enkel bevertning og kulturelle innslag på åpningen.
Alle er hjertelig velkommen!