John Rice Crowe (1795-1877): Grunnleggeren av Kåfjord kobberverk, som ropte varsko om en russisk fare mot Norge

Arrangementer Lørdag 21.5. - kl 20:00

HIFO, UiT og Alta Museum ønsker velkommen til et Rødvinsseminar med Jens Petter Nielsen om direktøren John Rice Crowe ved Kåfjord kobberverk og hans frykt for Russland.

Jens Petter Nielsen vil i sitt foredrag starte med John Rice Crowes arbeid for å få Kopperverket i Kåfjord satt i drift i 1826 og det vanskelige arbeidet med å skaffe arbeidskraft til verket. Det som endelig løste arbeidskraftproblemet var en bølge av kvenske innvandrere fra Nord-Finland som kom til Alta for å søke arbeid ved verket. De var russiske undersåtter, selv om de ikke snakket russisk. Det gjorde derimot John Rice Crowe, som hadde hatt deler av sin oppvekst i Russland og kjente landet godt. Men han kom aldri til å elske Russland. Verksdirektøren var også britisk konsul for Finnmark, og i 1844 ble han utnevnt til britisk generalkonsul i Norge og flyttet til Kristiania. Crowe advarte om at Russland trengte isfrie havner i Nord-Norge til sin marine, ja – i 1855 prøvde han å overbevise britiske myndigheter om at tsaren hadde planer om å anlegge en isfri orlogshavn nettopp i Alta. Men hadde nordmennene virkelig grunn til å frykte Russland? Spørsmålet om Russlands hensikter overfor Norge (som Crowe i sin tid reiste) har i 2022 fått ny aktualitet pga. Putin-Russlands krig mot nabolandet Ukraina: Har vi også grunn til å frykte Russland i dag?

Jens Petter Nielsen, professor emeritus, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, UiT Norges arktiske universitet. Nielsen er historiker med bred forskningserfaring på både nordnorsk og russisk historie, og på relasjoner på tvers av grensene.

Portrett av John Rice Crowe: Ukjent kunstner/Norsk Portrettarkiv/Riksantikvaren)