Tap, sorg, lindring

Arrangementer Tirsdag 20.3. - kl 9:00 til kl 15:00

I forbindelse med vår utstilling "Museum of Broken Relationships" inviterer vi til et heldagsseminar der vi setter fokus på ulike former for tap og brutte relasjoner, samt måter å håndtere dette på. Med oss har vi fagfolk som gjennom sine ulike profesjoner og personlige erfaringer har kunnskap om tap, sorg og lindring.

Program og paneldeltakere for heldagsseminaret:

  • ”Møte med uønskede hendelser” Eli Synnøve Skum Hanssen, beredskapskoordinator Alta kommune/PHD-kandidat sosialt arbeid.
  • ”Mening, tap av mening og meningsløshet” Øyvind Oksavik, sogneprest Alta Kirke
  • ”Sorgen har mange ansikt” Jon Tore Martinsen, daglig leder, Sisa Kultursenter
  • ”Med krig og flukt i bagasjen” Amina Awad, hjelpepleier, kom til Norge fra Somalia i 1999.
  • ”Hvordan bruke gjenstander og narrativer i sosialt arbeid.” Liv Bodil Eide, Universitetslektor, Institutt for barnevern og sosialt arbeid, UiT Norges Arktiske Universitet.

Seminaret vil bestå av innlegg fra de ulike paneldeltakere presentert ovenfor, dialog og små gruppearbeid der alle er involvert og der vi aktivt bruker utstillingen "Museum og Broken relationships." Innleggene spenner tematisk bredt fra møte med uønskede hendelser og tap av nære relasjoner; det være seg ved brutte kjærlighetsrelasjoner, sykdom, flukt eller død. Men med et særlig fokus på overlevelse og håndtering av ulike situasjoner. 

Mat kan kjøpes i museumskafeen, eller man kan nyte egen matpakke og utsikten fra Alta Museum. Forøvrig er seminaret gratis.

Velkommen til en annerledes og spennende fagdag!

Dette er et lukket arrangement for spesielt inviterte. Men vi har noen plasser igjen, så er du interessert i å delta kan du ta kontakt med Kristin Nicolaysen for krni@altamuseum.no påmelding. Her gjelder første til mølla prinsippet.

Mer info om utstillingen "Museum of Broken Relationships" kan du finne her:

https://www.altamuseum.no/no/a...