Máttaráhkuid bálgái

Utstillingsåpning Torsdag 1.2. - kl 18:00 til kl 20:00

Velkommen til utstillingen Máttaráhkuid bálgái - i formødrenes fotspor

På kysten av Finnmark mistet flere generasjoner samer sitt språk og sin kultur i fornorskningstida. Sjøsamisk kultur var i denne perioden et ikke-tema på skolen og kunnskaper om duodji, samiske håndverkstradisjoner ble borte.

Sámmul-Iŋggá Heidi/ Heidi Persen er vokst opp i en sjøsamisk familie i Stranda i Nordkapp kommune. Hun arbeider med kunst, håndverk og duodji.

Gjennom sin masterutdanning i design, kunst og håndverk har hun utforsket ládjogahpir (hornlua) som sjøsamisk duodji-tradisjon og fått erfaring med rekonstruksjon av lua. Hun sier: «Ládjogahpir ble mitt spor tilbake til mine formødre».

Dette temaet er viktig for Sámmul-Iŋggá Heidi og hun har arbeidet videre i utstillinga «Máttaráhkuid bálgái - i formødrenes fotspor» med å utforske ulike uttrykk, teknikker og materialer


Ládjogahpir er et hodeplagg som er innhyllet i mystikk. I samisk folklore finnes flere fortellinger om slike luer. Det kan være ulike årsaker til at den gikk ut av bruk.

Mye av den opprinnelige betydningen til ládjogahpir har gått tapt. Likevel, når den blir rekonstruert og tatt i bruk i vår tid, vil den romme nye betydninger og samtidig videreformidle kunnskap fra våre formødre.

Sámmul-Iŋggá Heidi viser i sin utstilling flere ládjogahpir (hornluer), fierra (luehorn)og Máttaráhkut, kunst i keramikk.


Utstillingen kan ses fra 1. februar - 21. april 2024.

Utstillingsåpning 1. februar kl 18:00

Program:

Velkommen og åpning ved Alta Museum

Innlegg ved duojár Sámmul-Iŋggá Heidi.

Musikkinnslag ved Marit Olesdatter Hætta.

Lett bevertning.

Bures boahtin! Velkommen!