Naturen har et menneskelig ansikt: Fortellinger fra Grønland og andre nordiske land

Fortellerstund Torsdag 10.3. - kl 19:00 til kl 20:30

En presentasjon og fortellerevent.
Opplev menneskers personlige historier.
Få sjansen til å dele din egen historie.

Historier om å komme til Grønland som barn

På arrangementet i Alta får du høre hvordan folk på Grønland bruker naturen i livet sitt, f.eks. om deres favorittsted i naturen; hvordan naturen hjalp dem med å takle kreft og alkoholmisbruk; om å komme til Grønland som barn på slutten av sekstitallet fra Danmark og om de ulike natursyn avhengig av hvor du kommer fra.

Hvordan bruker du naturen i livet ditt?

I prosjektet ”Nordic Nature Narratives” samler og deler vertene Jens Larsen og Eva Ritter historier fra folk i de nordiske landene for å beskrive og utforske hvordan vi bruker naturen i livet vårt og hvordan vi kan jobbe for en mer bærekraftig fremtid.

Bli en del av det nordiske prosjektet

Som en del av arrangementet vil du få sjansen til å dele din personlige historie om naturen. Vi samler historien din. Legger den i ryggsekken og deler den på vårt neste arrangement og kanskje integrer den i boken vår om, hvordan vi i Norden bruker naturen i livet vårt og hva vi lærer av naturen.

Vi tilbyr enkel servering.

Velkommen til fortelletstund!

For mer informasjon se: facebook.com/nordic.nature.narratives