Ngan'gi art: We Paint the Stories of our Culture

Online workshop Torsdag 25.1. - kl 10:00 til kl 12:00

What values are shared when Ngan’gi artists create art to share their stories of Ngan’gi culture, cosmology, and knowledge? How can art facilitate cross-cultural communication and educate the audience of the sacred value imbedded in Australian Aboriginal designs?

Drawing on ethnographic fieldwork Maria Øien is presenting art and design stories made by Ngan’gi artists from Merrepen Arts, in Nauiyu, an Aboriginal community in Northern Australia.

Ngan’gi art is characterised by a translation of sacred Ngan’gi cosmological imagery into commercial art. Describing the art’s origin, cosmological foundation, and kinship-based production practices illustrates how this is more than pretty pictures. Designs depicting bush tucker (foods), seasonal signs, and public Dreamtime stories of Ancestral creations, are anchored in Aboriginal culture and demonstrates a specific relationship to nature.

In this lecture, Øien is also exploring a parallel to Sami relationships to sacred Sieidis in nature. Furthermore, she takes a critical look at the intercultural contradictions involved in art sales by exploring the term «shame-job» and the statement «black art on white walls.»

In the second part of the workshop, we share stories about how arts, nature and culture can be used to give voice to different perspectives and create community.

Host: Jens Larsen, Eva Ritter, Ph.D.

Speaker: Maria Øien, Ph.D. Senior curator at Alta Museum.

The lecture is given in English.

Link: Join the Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/82864636742?pwd=YkdHaFN2OVhBTzBPMTAvVUZaYVV6Zz09

Meeting ID: 828 6463 6742 Passcode: 782044

Top photograph: Maria Øien learning to loop a dilly bag by Molly Yawalminy and Mercia Wawul in Nauiyu, 2007. Photo: Stian Thoresen

Pelican Dreaming at Malfiyin painted by Gracie Kumbi in 2004.
Acrylic on canvas. Photo: Maria Øien

Denne online workshopen er en del av forskningsprosjektet:

YOUR STORY OUR FUTURE – DEFINING ARCTIC LEADERSHIP

Your Story Our Future – Defining Arctic Leadershop er et 3-årig prosjekt, som setter fokus på arktiske perspektiver på lederskap, trivsel og bæredyktighet. Målet er å utvikle en ledermetode i Arktis inspirert av den arktiske region og menneskene som bor der. En metode, som omsettes til praksis i offentlige og private organisasjoner og som inspirasjon til unge og nye ledere. Prosjektet er støttet av Nordisk Ministerråd (Nordic Arctic Cooperation Programmet).

Prosjektet arbeider med samskaping og en storytelling-metode med utgangspunkt i opprinnelige fortellertradisjoner. Metoden sikrer en fokusert utvikling av en ledermetode, som deltagerne i nettverket utvikler sammen.

Kontakt/Info:

www.arcticphilosophy.com

Facebook: /defining.arctic.leadership

arcticstorytelling@gmail.com

Prosjektledelse:

Jens Larsen, True Storytelling Institute

Eva Ritter, Ph.D., Institute Nordic Perspectives.

Denne workshopen er den første i en serie på tre workshops som kommer i 2024

Alta Museum inviterer i løpet av våre 2024 til tre nettbaserte arrangementer med faglige opplegg og storytelling-workshops. På workshopene deles også kunnskap og fortellinger fra prosjektets aktiviteter på Grønland.

Fog Dreaming painted by Marita Sambono in 2007.
Acrylic on canvas. Photo: Maria Øien