Utstillingsåpning

Utstillingsåpning Torsdag 22.10. - kl 19:00 til kl 21:00

Utstillingen skildrer livet i sjøsamiske områder i Vest-Finnmark gjennom bilder og gjenstander fra museumsarkiv og private hjem.

ÅPNING: Du skal ikke leite lenge før komagtuppan stikk fram!

Program:

• Velkommen v/ Jan Dølør, Alta Museum
• Eva Josefsen, Samisk Språksenter
• Hans Ole Eira, Sametingsrådet
• Beate Bursta, UIT
• Dagrun Sarak Sara, MeronČivga
• Musikalsk innslag ved Karen Anne Buljo
• Åpning /visning av utstilling
Enkel bevertning, gratis inngang.
Alle er hjertelig velkommen!
Maks 65 personer grunnet smittevern.


For mer informasjon om utstillingen, 
se www.altamuseum.no/komagtuppan