Den kvensk- læstadianske salmesangen: Vakker, fulltonende, hemmelig ...

Vin&Viten Torsdag 21.3. - kl 19:00 til kl 21:00

Musiker Kristin Mellem tar oss med på en musikalsk undringsreise gjennom vår nære fortid, og inn mot nåtid og framtid.

Alta Museum inviterer til en annerledes museumsopplevelse i arrangementsrekken "Vin&Viten." Vi belyser ulike tema i en uformell cafe-setting, der det vil være mulighet til å kjøpe seg et glass vin og nyte enkel bevertning, samtidig som man får påfyll av fagkunnskap.

Kveldens foredrag handler om den Kvensk-læstadianske salmesangen. Hvem var de, kvenene, læstadianerne? Hva betydde forsamlinga for dem? Hva med språkfellesskapet, den vakre sangen? Og hvem er vi i dag, hvor kan vår tids mennesker finne meningsfylte øyeblikk og fellesskap?

Ingen kunne unngå å forholde seg til vekkelsesbølgen da den slo innover våre områder. Reisepredikanter, bygdefolk og langveisfarende møttes til stevne og forsamling. Gammel og ung. Salmesangen bølget på tre språk. Den læstadianske forsamling var en stor sosial arena for kaffedrikking og påsmurte brødskiver, et underets fristed for språkene. Et rom for salmesang, formaning, bekjennelse, gråt, forsoning og tilgivelse i Jesu navn. De strenge levereglene, rørelsen og valget mellom himmel og helvete var hard kost for mange. For andre ble forsamlingas fellesskap til stor glede og trøst.

Mange av sangene i Vekter-ropet kom opprinnelig hit med kvenene. Vakre mollmelodier, sterke tekster om lidelse, anger og håp. På mørkeloft i Nord-Troms og Finnmark kan man enda i dag finne gamle finske familiebibler, eller de gamle åndelige sangbøkene Siionin laulut ja virret og Siionin matkalaulut. På denne Vin&Viten-kvelden tar vi fram de gamle melodiene og tekstene, og dere vil få gleden av få høre noen av dem fremført av Kristin Mellem og organist Knut Stavset. 

Pris Vin&Viten: 100 kroner for adgang og enkel servering, foredrag og diskusjoner. 50 kroner for gjester som innehar årskort.

Salg av mineralvann, øl og vin.

 Velkommen!

Eili Bråstad Johannessen