Harald Gaski:

Nils-Aslak Valkeapää og Johan Turi: To samiske ord- og billedkunstnere i et samisk og urfolksperspektiv

Vin&Viten Torsdag 28.11. - kl 19:00 til kl 21:00

I foredraget vil Harald Gaski gi en nærmere presentasjon av kunsten og litteraturen til disse to samiske pionerene. Han ser på forbindelseslinjer mellom dem som hittil har vært lite forsket på. Gaski vil bruke samisk språk- og kulturkompetanse i sin tilnærming til stoffet, samt knytte det an til moderne urfolksforskning.

Alta Museum inviterer til en annerledes museumsopplevelse i arrangementsrekken "Vin&Viten." Vi belyser ulike tema i en uformell cafe-setting, der det vil være mulighet til å kjøpe seg et glass vin og nyte enkel bevertning, samtidig som man får påfyll av fagkunnskap.

Harald Gaski

Om foredragsholderen:

Harald Gaski er fra Tana i Finnmark og er professor i samisk kultur og litteratur ved Samisk høgskole og professor II ved UiT – Norges arktiske universitet. Gaski har utgitt en rekke bøker og artikler på samisk, norsk og engelsk, samt oversatt samisk skjønnlitteratur til norsk og engelsk. Gaski er også skjønnlitterær forfatter og dramatiker. Gaskis forskning har tatt for seg tradisjonelle samiske verdier og verdensanskuelse, samt multikunsten til Nils-Aslak Valkeapää. De seneste årene har Gaski fordypet seg i urfolksforskningens teoretiske og metodologiske grunnlag. Harald Gaski har vært sentral i oppbyggingen av samisk litteratur som akademisk disiplin helt fra midten av 1980-årene.

Pris Vin&Viten: 100 kroner for adgang og enkel servering, foredrag og diskusjoner. 50 kroner for gjester som innehar årskort.

Salg av mineralvann, øl og vin.

Velkommen!