Utendørsområdet

I den snøfrie perioden av året er helleristningene tilgjengelig. Man kan følge tilrettelagte gangveier rundt i området.

Foto: Stine&Jarlen/Alta Museum

I det tilrettelagte området utendørs kan man velge mellom en kortere tur på 1,2 km eller å ta hele turen på 3 km. I den korte løypa på 1,2 km på vestsiden finner man i hovedsak helleristninger som er oppmalt med rød farge. Dette gjør ristningene lettere å se under ulike værforhold.

På østsiden finnes de umalte ristninger. De fleste av disse er lettest å se når solen skinner. Bruk guideheftet til hjelp for å finne flest mulig ristninger. God jakt!