Vi bygger ny basisutstilling! Byggetrinn 2 og 3.

Fra 15. desember 2021 starter arbeidet med ny basisutstilling!

Museet vil i første halvdel 2022 fortsette arbeidet med ny basisutstilling. Museet har som mål å øke det lokale engasjementet knyttet til bergkunst, verdensarv og Altas kulturarv, samtidig som vi vil fortsette å være attraktive for den høye andelen tilreisende besøkende. De nye utstillingene, sammen med mange opplevelser og læringstilbud, skal inspirere til aktiv bruk av museet.

I vår nye utstilling vil publikum inviteres til opplevelser, deltagelse, utforskning, debatt, kritisk refleksjon og stimuleres til nysgjerrighet og engasjement. Medvirkning, respekt for andres kunnskap, og rom for mange erfaringer vil være viktig i det metodiske arbeidet, og slik bidra positivt til samfunnsdebatten.

Den nye utstillinga skal være moderne og interaktiv, i samspill med museets samlinger. Interaktivitet og problemløsning vil sørge for aktiv læring med både hender og hode. Utstillinga har arbeidstittelen «Ressurser og identitet» og her vil vi formidle utvalgte temaer fra Altas historie og samtid, fra steinalderen til vår nære fortid. Utstillinga ser på hvordan Altas ressurser legger grunnlag for menneskelig virksomhet og identitet, og vi jobber ut fra det overordnede utstillingskonseptet: «Hvem er vi som skapte og skaper Alta?».

Oppstart ombygging vil være 15. desember 2021 og planlagt ferdigstillelse vil være i juni 2022. Vi vil oppdatere artikkelen etter hvert som arbeidet skrider fram og vil gi fortløpende informasjon dersom forsinkelser i arbeidet skulle oppstå.

Deler av basisutstillingen vil være stengt i byggeperioden. En del av disse utstillingene vil helt eller delvis bli flyttet til andre deler av museet. Det vil også komme gode midlertidige utstillinger og aktiviteter i byggeperioden, slik at våre gjester får en god museumsopplevelse.