Vi bygger ny basisutstilling! Byggetrinn 2 og 3.

Vi bygger ny basisutstilling! Byggetrinn 2 og 3.

Fra 1. desember 2021 fortsetter arbeidet med ny basisutstilling!

Museet vil i første halvdel 2022 fortsette arbeidet med ny basisutstilling. Museet har som mål å øke det lokale engasjementet knyttet til bergkunst, verdensarv og Altas kulturarv, samtidig som vi vil fortsette å være attraktive for den høye andelen tilreisende besøkende. De nye utstillingene, sammen med mange opplevelser og læringstilbud, skal inspirere til aktiv bruk av museet.

I vår nye utstilling vil publikum inviteres til opplevelser, deltagelse, utforskning, debatt, kritisk refleksjon og stimuleres til nysgjerrighet og engasjement. Medvirkning, respekt for andres kunnskap, og rom for mange erfaringer vil være viktig i det metodiske arbeidet, og slik bidra positivt til samfunnsdebatten.

Den nye utstillingen skal være moderne og interaktiv, i samspill med museets samlinger. Når du går inn i utstillingslokalet møter du et dramatisk, abstrakt landskap i lyse flater som reiser seg gradvis gjennom rommets lengde. Store, kantede former danner en serie fjellkjeder i rommet – først lave, skråstilte flater – deretter steile vegger. Utstillingen vil inneholde store projeksjo­ner som skaper levende sekvenser på flatene i kombina­sjon med print, fast grafikk og tegninger. Interaktivitet og problemløsning vil sørge for aktiv læring med både hender og hode.

Oppstart ombygging vil være 1.1.2022 og planlagt ferdigstillelse i juni 2022. Vi vil oppdatere artikkelen etter hvert som arbeidet skrider fram og vil gi fortløpende informasjon dersom forsinkelser i arbeidet skulle oppstå.

Deler av basisutstillingen vil være stengt i byggeperioden. En del av disse utstillingene vil helt eller delvis bli flyttet til andre deler av museet. Det vil også komme gode midlertidige utstillinger og aktiviteter i byggeperioden, slik at våre gjester får en god museumsopplevelse.