Aase Texmon Rygh. Evighetens Form

Midlertidige utstillinger 21.6.2018 - 2.10.2018

Vi er stolte over å kunne stille ut denne unike vandreutstillingen produsert av Nasjonalmuseet. I «Evighetens form» kan publikum la fingrene gli over de kjølige, glatte overflatene til Aase Texmon Ryghs vridde skulpturer av stein. Utstillingen tar oss nærmere Texmon Ryghs grensesprengende tredimensjonale kunst enn noen gang før.

Aase Texmon Rygh (f. 1925) betegnes ofte som modernismens «Grand Old Lady» i norsk skulptur. I en alder av 27 år var hun den første til å introdusere abstrakt skulptur for den norske offentligheten. Til tross for mye motstand tidlig i karrieren, arbeidet hun med usedvanlig sikkerhet videre mot et stadig mer universelt abstrakt formspråk; mot skulpturer tuftet på matematiske prinsipper løsrevet fra tid og sted.  Hun sier selv: «Jeg er veldig opptatt av ro. Jeg ønsker at folk skal lete etter en ro de mangler i seg selv og i tiden.»

Utstillingen er sentrert rundt Texmon Ryghs hovedverker: De såkalte møbiusskulpturene, også kalt evighetsskulpturere. Texmon Rygh oppdaget det matematiske møbiusprinsippet i det tekniske museet i Paris på 80-tallet. Et bånd vridd 180 grader før endene festes, som gir en form uten forside eller bakside, innside eller utside, begynnelse eller slutt. Hun har skapt fem variasjoner over dette prinsippet: rund, stående, liggende, dobbel og trippel, i flere ulike materialer. Vi får i denne utstillingen oppleve alle fem variasjonene i steinen diabas.

Steinmøbiusene nærmest ber om å bli tatt på med sine mørke, kjølig glatte overflater og intrikate vridninger. Texmon Rygh er opptatt av kroppens relasjon til tredimensjonal kunst. For første gang i museumssammenheng gir vi med denne utstillingen publikum mulighet til å berøre disse unike verkene: Vi kan følge formen med hånden og således forstå prinsippet og oppleve materialet. For å understøtte det ordløse og sanselige ved skulpturene tonesettes de av «evighetsmusikk», det være seg abstrakte modernistiske verker uten klar begynnelse eller slutt, eller Bachs møbiusliknende komposisjoner. 

Vi ønsker også å invitere skoleklasser i Alta til «Filosofiske samtaler» ved Alta Museum

Hvordan kjennes det å ta på en skulptur mens man lytter til klassisk musikk? Kan man lage en form uten begynnelse og slutt? Alta Museum ønsker å invitere elever fra deres 5.-7. klasser til en unik kunstopplevelse. Med vårt opplegg «Filosofiske samtaler» forsøker vi å fremme elevenes refleksjon rundt kunst.

Temaet for opplegget er «filosofiske samtaler» hvor elevene oppfordres til å filosofere rundt Texmon Ryghs skulpturer (rund, stående, liggende, dobbel og trippel). Vi har fokus på å berøre og føle skulpturene, lytte til musikk og så tenke og reflektere rundt denne sanseopplevelsen. Målet er å få frem elevenes spørsmål, interesser og forståelse, samtidig som vi inviterer alle til å være aktive gjennom å lytte, snakke og filosofere. 

Opplegget varer ca. 1 time. For øvrig er dette ikke et tilbud i regi av DKS. Opplegget vil være tilgjengelig i perioden 20. august – 30. september.

Påmelding ønskes innen 16.08.2018 og sendes til maria@altamuseum.no eller ingvild@altamuseum.no.

For øvrig vi fikk tilbud om å være visningssted for denne utstillingen, produsert av Nasjonalmuseet, nettopp fordi vi i Alta er så heldige at vi har to skulpturer av Aase Texmon Rygh. Begge står utenfor Helsesenteret. Den ene står ved sittekroken ute langs inngangen til sykestua. Den er fra 1980 og har tittelen «Vekster». Den andre, «Brudd», ble gitt av Alta Kraftlag A/S og satt opp der i 2003. Den står langs gangveien fra hoved-parkeringen. 

Utstillingen "Evighetens Form" vil stå ved Alta Museum fra 21. juni til og med den 2. oktober 2018.

Velkommen til alle som ønsker en storslagen og unik kunstopplevelse!