Displaced

Midlertidige utstillinger 25.4.2024 - 23.10.2024

Displaced av Tina Enghoff, er en utstilling som reiser en lang rekke aktuelle spørsmål om ufortalte historier og arkivers rolle i en postkolonialistisk kontekst; hvem har adgang til arkivene, for hvem er arkivene viktige, og om de befinner seg på riktige steder?

Sentralt i Displaced er David Samuel Naeman Josef Kristoffersens fortelling som handler om å bli sendt fra Papikatsuk, Nanortalik på Grønland til Kysthospitalet ved Kalundborg i Danmark, fordi han haltet. Med hjemlengsel som drivende kraft forsøkte han forgjeves å finne hjem til Grønland ved å bevege seg over den tilfrosne Kalundborg fjorden nedenfor hospitalet. Da han etter mange år vendte hjem snakket han ikke lenger sitt morsmål, grønlandsk, og hans familie var fortvilte, for hvor hadde deres lille gutt befunnet seg i mange år? David forteller selv sin historie i utstillingen, som settes inn i en større kollektiv fortelling om Danmarks kolonitid i Grønland og ettervirkningene. Utstillingen startet som et møte mellom Tina og David på Grønland og er blitt til gjennom et samarbeid gjennom flere år. I Displaced har kunstneren satt fokus på maktrelasjoner mellom mennesker og institusjoner sett i lys av dansk kolonihistorie.