Du skal ikke leite lenge før komagtuppan stikk fram

Midlertidige utstillinger 12.9.2020 - 30.4.2021

Velkommen til utstillingen "Du skal ikke leite lenge før komagtuppan stikk fram".

Utstillingen skildrer livet i sjøsamiske områder i Vest-Finnmark gjennom bilder og gjenstander fra museumsarkiv og private hjem.

 I utstillinga kan vi følge skiftende tider, fra levende samiske samfunn via tidsperioder hvor man i økende grad skjulte og mistet synlige samiske kjennetegn, til i dag hvor man kan snakke høyt om sin samiske familiehistorie.

 I kjølvannet av oppreisninga av en sjøsamisk identitet, løftes nå gjemte koftetradisjoner og gjeninntar sin plass i samfunnet. Utstillinga er også en feiring av det mangfoldet av kofter som igjen svinger rundt oss.

Denne utstillingen er produsert av Álttá Sámi Giellaguovddáš /Alta Samiske Språksenter ved Dagrun Sarak Sara, i samarbeid med Uit Norges Arktiske Universitet ved Beate Bursta støttet av Sametinget, Alta Museum og MeronČivga.