Gustav Vigeland. Angsten står i sofaen

Midlertidige utstillinger 1.6.2020 - 6.9.2020

Velkommen til en spennende kunstopplevelse! Nasjonalmuseet har i samarbeid med Vigeland-museet laget vandreutstillingen «Gustav Vigeland. Angsten står i sofaen.»

I tråd med nasjonale retningslinjer for å hindre smitte av Corona/Covid-19 holder Alta Museum stengt for publikum. Foreløpig er museet stengt til og med den 31. mai. Derfor blir åpningen av Gustav Vigeland. Angsten står i sofaen forskjøvet til vi er tilbake i drift. Følg med på altamuseum.no vår for oppdatert informasjon.

I 2019 var det 150 år siden Gustav Vigeland (1869-1943) ble født. I dag har følelseslivet en større plass i offentligheten enn på Vigelands tid. Vi har blitt mer vant til fortellinger om angst, utenforskap og ensomhet. Denne utstillingen viser forbindelser mellom vår egen tid og Vigelands kunst.

Hva skjer med opplevelsen av Vigelands «Redsel» fra 1892 når den plasseres i en sofa fra Skeidar i 2019? 

Gustav, 19 år

19 år gammel bestemte Gustav Vigeland seg for å bli kunstner. Han forlot familien sin på Sørlandet og flyttet alene til hovedstaden Kristiania. Den nye tilværelsen var usikker og ensom. Han var introvert og sjenert, hadde få venner og tvilte ofte på om han var flink nok.

I denne utstillingen får du se en mindre kjent side av Norges mest berømte billedhugger. Her presenteres Vigelands tidligste skulpturer, laget av en ung søkende mann med kunstnerdrømmer.

Noe av det første han skapte, ble også noe av det såreste han kom til å lage. Skulpturene viser menneskets kamp med seg selv: vår fortvilelse, maktesløshet og frykt for avvisning, og vårt iboende ønske om å knytte oss til andre - og holde fast.

Vi vil alle tolke og analysere verkene ut ifra hvem vi er og hvilke erfaringer vi har gjort oss. Derfor finnes det ingen fasit. Ta turen selv og se hva du opplever når du ser disse fantastiske skulpturene.