Johtit - Vandring

Midlertidige utstillinger 9.11.2024 - 4.5.2025

Kunst- og salgsutstilling som kommer til Alta museum den 9. november 2024 og skal stå til den 4. mai 2025.

I denne utstillingen stiller de samiske kunstnerne Josef Halse og Hilde Skancke Pedersen ut sammen. Deres ulike uttrykksformer skaper kontraster og spenninger i utstillingsrommet. Josef tar i sine abstrakte malerier med seg inntrykk fra naturen, og han influeres av skiftende lys og farger gjennom årstidene. Hilde arbeider i ulike teknikker som tekstil, maleri og collage. Hun er influert av livet i Finnmark og av samisk kultur og samfunnsliv. Hun har en politisk undertone i flere av sine verk. Hos Hilde blir naturen ofte en kampplass for samiske rettigheter.

Utstillingen består av malerier, installasjoner og tekstilverk.

Josef Halse, født 25. April 1951, er samisk biledkunstner fra Kautokeino bosatt i Alta. Han er utdannet på malerlinja ved Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo.

Josef er inspirert av samspillet mellom ulike naturinntrykk som kontraster, lys og bevegelse og arbeider med å uttrykke dette spontant. Motivene er ikke direkte gjenkjennelige, men fremstår gjerne i en mer abstrakt form.

Josef er også musiker og har arbeidet med scenografi og illustrasjoner for Beaivváš Sámi teáhter. Han var medlem i Samisk Kunstnergruppe / Sámi Dáidujoavku i Masi som tok initiativ til å starte Samisk Kunstnerforbund - Sámi Dáiddačehpiid Searvi. Josef har deltatt i kollektivmønstringer i inn- og utland og foretatt studiereiser til Russland, Tyskland, Nederland og Italia. Videre er Josef innkjøpt av Sametingets innkjøpskomite til Fagenhet for kunst, RiddoDuottarMuseat, Troms fylkeskommune, Finnmark fylkeskommune, Samisk kulturråd, Alta kommune, Tromsø kommune og Norsk kulturråd. Josef er en av 150 kunstnere som deltok på Nasjonalsmuseets åpningsutstilling. Han satt også i den kunstfaglige juryen som valgte ut kunstverk til Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport til Stortinget om den norske stats fornorskning av samer, kvener og skogfinner.

Bassi várri - Giđđadálvi Hellig fjell - vårvinter verk av Hilde Skancke Pedersen

Hilde Skancke Pedersen, født i Hammerfest 1953, bor i Kautokeino. Hilde er utdannet ved Kunsthøyskolen i Oslo og forfatterstudiet ved Universitetet i Tromsø.

Hun arbeider primært med visuell kunst, men også med performance, scenetekst, poesi og scenografi. Som samisk kunstner belyser Hilde ofte overlevelsen av skjørt liv, og kampen for kultur og natur som strider mot sterkt press fra ytre krefter.

Hilde har vist sine arbeider i mange separatutstillinger i Finnmark, og hatt separatutstilling ved SOFT galleri i Oslo. Hun har også deltatt i åpningsutstillingen til det nye Nasjonalmuseet, ved Kochi Muziris-biennalen i India, i gruppeutstillingen Sensing nature from within ved Moderna Museet i Malmö og i gruppeutstillingen Speaking back ved Kunsthaus Hamburg. Hun har stilt ut på Høstutstillingen og i utstillingen Tendenser 2024 – I de rette hender i Galleri F 15. Hilde deltar i Juniutstillingen: Gálgat mohkiid, duogŋat gokčasiid i Kunstnerforbundet i Oslo i 2024. Hennes arbeider er innkjøpt av blant annet Sametinget og Nasjonalmuseet.

Ellojuvvon eallin - Levd liv verk av Hilde Skancke Pedersen