Kampen om Alta

Midlertidige utstillinger 1.10.2019 - 15.5.2020

I 2017 var det 30 år siden Alta kraftverk ble satt i ordinær drift. I «Kampen om Alta» får du historier fra demonstranter, politikere, utbyggerne, folkeaksjonen, media, politi og det samiske samfunnet.​ Denne utstillingen er utviklet av NVE sammen med Anno Norsk Skogmuseum og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum.

Mer strøm til folket eller vern av naturen?

For tiden arbeider vi ved Alta Museum med å lage egen ny utstilling om Altasaken, som del av fornying av vår basisutstilling. Den åpner rundt juni 2020. Det er derfor ekstra gledelig for oss å få presentere NVE sin utstilling «Kampen om Alta» som gir et innblikk i Altasaken og de dilemmaer man står ovenfor ved kraftutbygginger. 

NVE har intervjuet tidsvitner fra ulike ståsted og dykket ned i Folkeaksjonens arkiv på Alta Museum og arkivet etter politiaksjonen på Justismuseet. Utstillingen er ikke basert på forskning, men NVE løfter frem smakebiter fra arkiv og kilder som ikke er vist før. Slik forsøker NVE å nyansere og utdype en viktig del av norsk vassdrags- og energihistorie.

Mye er sagt, skrevet og formidlet om Altasaken og konfliktene mellom demonstranter, urfolk og utbyggere. Ulike miljøer og grupperinger har fortalt sin historie. Den samiske rettighetskampen var avgjørende for hvilken kraft saken fikk. Dette perspektivet er med i utstillingen, men er ikke et hovedfokus. NVE ønsker å belyse saken ut fra to hovedperspektiv: behov for strøm og vern av naturen. Fokus er på sentrale konfliktlinjer, på de ulike aktørene og konsekvenser. De stiller også spørsmål ved forvaltningen og NVEs rolle.

I tillegg til utstillingen fra NVE, presenterer vi også Justismuseet sin miniutstilling om Sivil Ulydighet som blant annet tar opp spørsmålene:

Hva er sivil ulydighet? 

Hvilken rolle spiller sivil ulydighet i et demokratisk samfunn?

Var det egentlig noen vinnere av denne symboltunge saken? 

Kunne du brutt loven for en sak?

Se gjerne også NVE sin nettutstilling: https://www.nve.no/nytt-fra-nv...

Du finner utstillingen  «Kampen om Alta» nede i kjelleren i garderoben ved Alta Museum.

Vi anbefaler alle skoler i Alta å ta et besøk for å lære om denne spennende delen av vår Norgeshistorie.

Velkommen!