«Nordspor – På sporet av Nordens Ungdomsliv»

Midlertidige utstillinger 11.10.2018 - 17.12.2018

Hva er spesielt med ungdomsliv og ungdomskultur i Alta? Og hvordan vil lokale ungdommer beskrive dette med egne ord og bilder?

Prosjektet NORDSPOR setter fokus på ungdomskulturen i Nordens ytterområder ved å gi unge rom til å utforske og beskriver deres liv, tanker og drømmer gjennom fotografi og tekst.

Utstillingen består av et utvalg av det materialet som 100 elever på 16-19 år på Alta Videregående Skole har produsert. I en 3 dagers workshop i juni 2018 skapte elevene deres egne portretter av ungdomslivet i Alta. Det ble realiserte via temaene: Selvportrett, portrett, vennskap, og et sted jeg liker å være.

Tekstene og bildene viser mange forskjellige vinkler av ungdomslivet. Noen er lette å morsomme, andre har tyngde og dybde. Noen reflekterer over kvinnesyn eller avslører at det finnes på skolen unge som ikke har noen venner, eller som kun har noen få.  Alle bildene lukker beskueren en smule inn i de unges tanker og hverdag: Om seg selv, om der hvor de er hjemme. Om naturen, som er så nærværende i Alta. Om drømmene for fremtiden. Om det å være ung – å være et menneske.

Tekstene avspeiler også den språklige mangfoldighet som finnes på skolen. Det ble skrevet på forskjellige språk og dialekter, siden skolen har flerspråklige elever med forskjellig etnisk tilhørighet foruten å være norske.

Utstillingen «Nordspor – På sporet av de unge i Alta» viser resultatet av et ungdomskultur-prosjekt hvor unge fra Alta videregående skole vil delta i den kreative produksjonen av en vandreutstilling. Utstillingen er produsert som et samarbeid mellom Tina Enghoff, Anette Molbech og Eva Ritter, samt Nordisk Informationskontor i Sønderjylland/Sydslesivg. Prosjektet er støttet av Nordisk Ministerråd og gjennomføres i samarbeid med Alta videregående skole. 

Utstillingen åpner den 11. oktober og vil stå ved Alta Museum til den 20. november 2018.

Velkommen!