Nyarktis

Midlertidige utstillinger 27.6.2022 - 30.9.2022

NyArktis retter fokus mot menneskene i sirkumpolare områder

Arktis er et sted hvor livet fungerer på andre premisser. Landskapet er bebodd på måter som unndrar seg vanlige antagelser om hvordan bebodde landskap skal se ut. Fraværet av gjenkjennelige spor av domestiseringspraksis har resultert i en forståelse av Arktis som utemmet villmark, som terra nullius, åpent for utbytting og overtagelse av andre. Under europeisk nasjonsbygging ble Arktis den perfekte lekeplass for vestlige mannlige oppdagelsesreisende.

NyArktis har som mål å utforske nye måter å vise fram Arktis på, som ikke går på bekostning av de som bor der. 

I NyArktis har et knippe av kjente Arktisforskere; samiske, ikke-samiske, fra Norge og resten av verden, sammen eksperimentert med nye måter å stille ut våre sirkumpolare områder på. Utstillingen skal ikke bare sees, men også høres og føles.