Polarnatt- Liv og lys i mulm og mørke

Midlertidige utstillinger 17.9.2019 - 10.11.2019

Denne utstillingen besøkes med lommelykt!

I prosjektet Polarnatt gjøres det feltarbeid tre ulike steder på Svalbard. Longyarbyen, Ny Ålesund, og Rijpfjorden. Polarnatt er laget av Polarmuseet- Tromsø Museum i samarbeid med institutt for Arktisk biologi, UNIS, NTNU og akvaplan Niva. Utstillingen er basert på forskningsprosjektet Mare incognitum- ecological processes during the polar night.

Havet og mørke bærer på hemmeligheter og kan virke skremmende på oss mennesker. Hva- og hvem gjemmer seg i det våte, kalde, mørke og dype havet som lenge har vært utilgjengelig?

Polarnatten er komplisert sfære å forske i, men den er viktig! Undersøkelser forutsetter bruk av ny teknologi. Ut i det ukjente havet sender vi selvstyrende roboter og sensorer, nesten som små romskip. Vi vet enda ikke hva vi vil finne i Polarnatten, men vi begynner å lære. Bli med oss ned i det mørke havet og se hva vi har lært så langt.  


Utstillingen er produsert av Norges Arktiske Universitetsmuseum.