Visuelle nabolag

Midlertidige utstillinger 20.10.2022 - 28.3.2023

Nasjonalmuseet på turne med utstillingen «Visuelle nabolag», som viser originalarbeider av blant andre Andy Warhol og Hans Gude.

Warhols kjente portrett fra 1982 av daværende kronprinsesse Sonja, er med i Nasjonalmuseets vandreutstilling «Visuelle nabolag» som vises Alta museum fra den 20. oktober 2022 til den 30. mars 2023. Likeledes kan publikum studere ytterpunkter som Hans Gudes romantiske Fisker fra Rügen (1882) og Per Kleivas Blad fra imperialismens dagbok ll (1971) fra Nasjonalmuseets samling.

«Visuelle nabolag» gir publikum muligheten til å oppdage uventede møtepunkter mellom kunst, design og arkitektur som kan inspirere til nye måter å se på kunst på. Gjennom tilfeldige likhetstrekk mellom ulike kunstarter og disipliner eller tematiske kontraster, prøver utstillingen å vise hvordan kunst, arkitektur og design fra forskjellige epoker kan speile museets historie, og samfunnet vi lever i dag.

Andre kunstnere representert i Gallerinettverkutstillingen er blant andre Peter Opsvik, Stiletto, Kåre Kivijärvi og arkitektkontoret Helen & Hard.

Kurator for utstillingen er Thomas Flor, Nasjonalmuseet.

Les mer om utstillingen her: Visuelle nabolag » Vandreutstillinger – Gallerinettverket - Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Velkommen til en flott kunstopplevelse!