For de aller minste ...

Mange barnehager i Alta bruker museet flittig som arena for læring.

Stine&Jarlen/Alta Museum

Barnehager besøker museet gratis. Vi setter pris på om dere sier ifra til oss på forhånd før dere kommer. Museet har ulike skiftende utstillinger gjennom året med forskjellige temaer, som kan passe til ulike emner i barnehagen.