Altasaken – Dramatisering av et stykke norgeshistorie

Altasaken er et DKS tilbud for 6. trinn som omhandler Altasakens mange sider.

Kristin Nicolaysen/Alta Museum

— Hva skjedde under Altasaken?
Hvorfor fikk saken så stor oppmerksomhet?

Elevene blir konfrontert med Altasaken fra samenes side, fra regjeringens side, fra politiets side osv. Gjennom samtale og dramatisering vil elevene få være med i sentrale hendelser knyttet til saken. Gjennom tildeling av ulike roller vil de bli utfordret til å foreta vurderinger knyttet til grunnleggende spørsmål om rett og galt, som var viktige for lokalsamfunnet. Undervisningstilbudet gjør eleven i stand til å forstå at en politisk sak som Altasaken har mange ulike aspekter og at det ikke finnes én vedtatt sannhet. Hva skjedde under Altasaken? Hvorfor fikk saken så stor oppmerksomhet?

Utbygging av Alta – Kautokeinovassdraget er den mest omstridte kraftutbyggingen i norsk historie. Konflikten startet med motstanden fra lokalbefolkning og naturvernorganisasjonene rundt 1970, men endte opp med å bli et spørsmål om urfolksrettigheter. Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i perioden 1968 -1981, da kampen om utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget var på sitt heteste. Det foregikk det demonstrasjoner over hele landet. Flere tusen mennesker deltok i sivil ulydighetsaksjoner for å forhindre anleggsarbeidet. Da konflikten toppet seg i 1981 sendte norske myndigheter 600 politifolk til Alta. 

I undervisningen presenteres Altasaken som en verdikamp mellom modernisering og tradisjon og tar opp minoriteters situasjon innenfor nasjonalstaten. Elevene vil få et innblikk i en lokal hendelse som fikk nasjonal og internasjonal utstrekning. Altasaken er også er blitt stående som en sentral del av Norges historien.

Målgruppe: 6. trinn

Varighet: 2 timer

Antall: 30 elever