Aurora Borealis: Det gåtefulle nordlyset

Permanente utstillinger

Permanente utstillinger

Aurora Borealis er et av 12 temaer i museets nye permanente utstilling Ressurser og Identitet.

Aurora Borealis: Det gåtefulle nordlyset

Det dansende lyset har fascinert og inspirert mennesker til alle tider. Det er mange myter om dette fascinerende lyset. Alta har vært sentral i nordlysforskninga siden 1800-tallet. Her ble det gjort banebrytende oppdagelser. Høyden på nordlyset ble målt, fargene forklart, værvarsling etablert og andre fenomener oppdaget. På Haldde bodde forskere med sine familier og barn ble født der oppe.

Kristin Nicholaisen / Alta Museum