Spor i berg

Permanente utstillinger

Utstillinga ønsker å spre kunnskap og engasjement rundt et tema ikke alle kjenner så godt; bergkunsten i Alta. For mellom 7000 og 2000 år siden hugget mennesker figurer i stein for å fortelle noe. Men hvem var de? Hva ønsket de å formidle, og til hvem? Bergkunsten er full av uløste gåter, men gir også en innsikt i steinalderen som er vanskelig å få på andre måter. Utstillinga Spor i Berg forteller ikke bare om figurene selv, men også om hvordan de ble laget, om landskapet de ble laget i, og om berget de ble laget på. For å forstå hva bergkunsten betyr så må vi forstå figurenes samtidige omgivelser.

Utstillinga er designet av Kvorning Design og Kommunikation og er første fase i et større fornyingsarbeid museet har satt i gang. Utstillinga er balansert mellom interaktiv og fortellende, slik at besøkende ikke bare kan lese seg til kunnskap om forhistorien, men også får muligheten til å trykke, vri, tegne og lyse seg frem til forståelse og innsikt om verdensarven i Alta.

Det var altaværinger som oppdaget de første helleristningene, og som rapporterte inn til Altaposten og Tromsø Museum om hva de hadde funnet. Dette utløste et skred av funn, og Tromsø Museum fikk hendene fulle med å dokumentere alle figurene og feltene etter hvert som de ble funnet. Til sammen sitter vi igjen med omtrent 6000 figurer fordelt på over 100 felt. Alt takket være altaværinger med årvåkne blikk. Disse hedrer vi i utstillingen, samtidig som vi viser hvordan bergkunsten er blitt en viktig del av Altas identitet og samfunn.

I utstillinga har vi stilt ut hele 7 løsblokker med ekte bergkunst. To av blokkene har aldri vært stilt ut i Finnmark før. Vi har også stilt ut en løsblokk med nylagede helleristninger på, slik at besøkende kan få ta og føle på figurene. Utstillinga er krydret med bilder av helleristninger og hellemalerier fra hele Altafjorden, og med sin mørke, stemningsfulle atmosfære håper vi at besøkende vil ta seg tid til å reflektere rundt verdensarven og samtidig lære noe nytt.