Fururøtter og Altas kvenske røtter

Permanente utstillinger

I Nord-Norge knyttes tjærebrenning til kvenene, finskspråklige innvandrere som bosatte seg i Finnmark og Nord-Troms fra begynnelsen av 1700-tallet. Miniutstillinga «Fururøtter og Altas kvenske røtter» forteller om tjærebrenning og kvenenes historie i Alta. I utstillinga kan du blant annet se en modell av ei tjæremile fra 1700-tallet, som tidligere fantes på Skillemoen i Alta.

I tjæremilene produserte man tretjære ved å brenne kjerneved og røtter fra furu. Dette er en langvarig og arbeidskrevende prosess. Tjære ble brukt til å hindre råte i treverk. I Finnmark oftest brukt til trebåter, men også kommager, tau, sleder, pulker, vognhjul, seletøy, garn og andre fiskeredskaper.

De eldste daterte tjæremilene i Norge er fra 1000-tallet og bruken av tjære går antagelig tilbake til tidlig jernalder. I Troms og Finnmark tror man det var kvenene som introduserte tjærebrenning. Den kvenske innvandringen til Nord-Norge begynte rundt år 1700, og mange flyktet fra krig og sult i hjemlandet. Kvenene bosatte seg gjerne der de kunne drive med jordbruk, tømmerhogst og fiske. I Alta slo de seg ofte ned langs Altaelva og der finnes det fortsatt mange finske stedsnavn.

Utstillingen er resultat av et samarbeid mellom Alta Kvenforening/Alattion Kvääniseura, Statnett, Alta kommune og Alta Museum. Anna Richardson fra Mylta Design har laget modellen av tjæremila.