M/K Vally: En kutter med en begivenhetsrik historie.

M/K Vally er en fiskebåt av kuttertype i Alta Museums eie. Det finnes ikke mange båter av denne typen igjen i Finnmark og derfor fikk M/K Vally i 2000 offisiell status som verneverdig.

M/K Vally
M/K Vally. Foto: Ragnhildur Asvaldsdottir

Bygd i 1917

M/K Vally ble bygd i Hemnesberget i 1917 for handelshuset Jens B. Digre, Storsandnes i Langfjorden i Alta kommune. Det er en kravellbygd kutter med rett baug og lang hekk. Skroget har furuplank overvanns og bunn av gran. Målene er 42 fot lengde og 13.7 fot bredde. Vally har en "Volda" ensylindret semi-dieselmotor. Båten har vært eid av altaværinger siden den ble bygd for nå over 100 år siden. Selv om kuttere av denne typen var svært vanlig i hele Finnmark, er det i dag bare 2 andre slike båter igjen i offentlig eie, begge eies av Varanger Museum. Den ene av dem, "Kjartan," ble bygget etter annen verdenskrig.

Krigshistorie 1941-45

Fram til 2. verdenskrig ble M/K Vally eid og drevet av firmaet Digre. I 1941 ble den beslaglagt av tyskerne og ført til Kåfjord i Alta, men eierne "laget" motorskade slik at tyskerne aldri fikk start på motoren. Den ble slippsatt i Kåfjord i Alta, men heller ikke etter overhaling fikk tyskerne noe nytte av båten. Etter et år i Kåfjord, ble M/K Vally levert tilbake til eierne, antatt som ubrukelig, og eierne slepte den til Storsandnes. Her lå den uvirksom til evakueringsordren kom høsten 1944. Eieren, Jens B. Digre gikk om bord med sin egen og flere andre familier for å bli evakuert til Lødingen. Siden den hadde «motorskade» kunne den ikke gå for egen maskin, men ble slept av kutteren «Duen» ut Altafjorden. Da de hadde gått gjennom Stjernsundet gjorde de klar motoren, og etter litt hosting var livsnerven til «Vally» i gang igjen. Denne spennende krigshistorien er beskrevet i «Erindringer II» en bok laget gjennom et DKS tilbud i samarbeid med Alta Museum, Alta videregående skole og lokal befolkningen i Alta. I boken har Alexander Digre Holten i samtale med sine besteforeldre skildret hvordan hans oldefar Jens B. Digre lurte tyskerne (Erindringer II: Side 47-49). Boken er til salg i museumsbutikken.

M/K Vally.
M/K Vally. Foto: Ragnhildur Asvaldsdottir

Lofotfiske og fiske på bankene med fiskere fra Alta

M/K Vally ble solgt til brødrene Harald og Arne Johansen i 1946. Båten var i kontinuerlig drift fra 1946 til 1982. Den ble blant annet brukt til Lofotfiske og til fiske på Nordbanken og Nordkappbanken. 

Kjøpt av Alta Museum

M/K Vally ble kjøpt av Alta Museum i desember 1982. Av kjøpesummen på krone 50.000 ble kroner 30.000 bevilget av Norsk kulturråd i 1981. Det resterende beløp ble betalt av Alta Museum.

Et prosjekt for lærere og elever fra Alta ungdomsskole

Etter å ha vært vedlikeholdt og passet av Erling Andersen i Korsfjorden i ytre del av Altafjorden kom den inn til havnen i Alta tettsted i mai 1992 og ble brukt i prosjektarbeid av lærere og elever ved Alta Ungdomsskole etter avtale med Kulturkontoret i Alta. Det ble foretatt lugar-opprustning og det elektriske anlegget ble skiftet. Skroget ble smurt og mastene pusset. Båten var i vinterfortøyninger i Korsfjorden også i disse årene.

M/K Vally og arbeidet med den var et av fartøyprosjektene som ble vist oppmerksomhet i fjernsynsprogrammet «Rust, råte og kjærlighet» som ble sendt i desember 1997 på NRK. 

M/K Vally.
M/K Vally. Foto: Ragnhildur Asvaldsdottir

Avtale med Altafjord kystlag 1998

Alta Museum hadde fra 1998 til 2001 en avtale med Altafjord kystlag om at de skulle stå for årlig vedlikehold, pass og drift. Arbeidet ble organisert i et «høvedmannslag» på sju personer. 

Status som verneverdig i 2000

Etter søknad fra Alta Museum har Riksantikvaren gitt båten status som verneverdig fartøy i november 2000. Stortingets kulturkomite var på befaring på Alta Museum i september 2000 og ble blant annet orientert om det planlagte arbeid med M/K Vally. 

Restaureringsarbeid på Nordnorsk fartøyvernsenter

M/K Vally gikk for egen maskin den 9. juni 2001 fra Alta til Nordnorsk Fartøyvernsenter i Gratangen i Troms. Den ble ført dit av et mannskap på fire fra Altafjord kystlag. Båten var under restaurering i tre år frem til august 2004. Arbeidet har kostet omtrent 2 ½ millioner kroner hvorav 2 millioner er dekket av Riksantikvaren.

M/K Vally kom tilbake til Alta den 3. september 2004 og Alta Museum har inntil videre selv ansvar for pass og vedlikehold av båten. I 2007 ble foreningen "Vallys Venner" Stiftet. Denne entusiastiske foreningen har de siste 10 årene gjort en solid innsats for å drifte og ta vare på båten.