Kulturelt mangfold

Altas historie er kompleks og med mange globale forbindelser. Alta Museum arbeider kontinuerlig med historier, fortellinger og kulturarv for anerkjennelse av ulike grupper, mennesker og livsformer. I våre undervisningsprosjekter, i midlertidige og faste utstillinger, er det vårt mål å formidle ulike og stadig nye sider ved vår samtid, historie og kultur.

Bossekopmarkedet - et kulturelt møtested.
Bossekopmarkedet - et kulturelt møtested. Foto: Olmar Egenæs/Alta Museum

Finnmark og Altas historie er preget av flerkulturelle møter, møter mellom samer, nordmenn og kvener. I dag er lokalsamfunnet preget av et langt større kulturelt mangfold med mennesker fra ulike nasjoner.

I firebindsverket Altas historie av Jens Petter Nielsen og Kjell Roger Eikeset har historikerne undersøkt et bredt spekter av temaer fra perioden 1520 – 1920: «Altas sjøsamiske befolkning, Svensketida, Den norske innvandringa til Alta, Næringer, Kirkebygg, Misjonsdistriktet, Den kvenske innvandringen, Skole, Frihandel, Handelsstedene, Pomorhandelen, Kobberverket, Vitenskapelige ekspedisjoner, Utvandring, Politikk ved århundreskiftet. Fra perioden 1920 – 2002: Primærnæringer i endring, Mangfoldig fjordsamfunn, Krig, Evakuering og hjemkomst, Velferd, Fritid- og kultur, Vekst og byutvikling, Handel og service, Familie og hjem, Idrett, Ungdomskultur, Religiøst mangfold, Opprør, Altasaken, Synliggjøring av samer og kvener, Smeltedigel i en global utkant.»

Altaboka, 1982 – 2016, som blir redigert av Alta historielag, er også en viktig kilde til Altas historie og som lokalhistorisk arbeid. Altaboka er årbøker som gir et rikt utvalg av fortellinger om og fra lokalsamfunnet, av forfattere med tilknytning til området.

Dette er viktig lokalhistorisk arbeid og kilder til Altas historie som er nyttig både for museet i det daglige arbeidet, for befolkningens kunnskap og forståelse, for nyansering av større historiefortellinger og som inspirasjon til stadig å tilføye nye elementer og dimensjoner.

Link hjemmesiden til Alta Historielag