Den Kulturelle Skolesekken

Gjennom den kulturelle skolesekken er det blitt en viktig del av skolens læringsmål at elever får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud. Med utgangspunkt i Alta Museum sine faste utstillinger, midlertidige utstillinger og helleristningsområdet i Hjemmeluft Jiepmaluokta, tilbyr vi undervisning med tema innenfor bergkunst og nyere tids historie.

Skoleelever under steinalderdagene

Det er vår oppgave ved Alta Museum å legge til rette for at elever i skolen skal få tilgang til, gjøre seg kjent med, og utvikle forståelse for kultur og historie med tilbud av høy kvalitet. Vi vektlegger å gjøre oss kjent med skolens læringsplaner. Deretter lager vi pedagogiske opplegg hvor historiske, samtids eller kunstneriske problemstillinger og tema knyttes opp mot læringsmålene i skolefag som norsk, historie, geografi og samfunnsfag.

Kontakt oss gjerne om du har ideer eller innspill til gode samarbeidsprosjekter mellom skole og Alta Museum.