Tekster

Bergkunsten i Alta er en av de åtte norske innskrivingene på UNESCOs verdensarvliste. Altas verdensarv består både av fem områder med både helleristninger og hellemalerier, de eldste over 7000 år gamle.

Bergkunsten ble til over en periode på fem tusen år. I denne tida var Alta en viktig møteplass både for mennesker fra kyst og innland. Bergkunsten ble laget av jeger- og fangstfolk og det er dokumentert over 6000 ristninger i Alta-området. Over 3000 av disse finnes i Hjemmeluft ved museet. Dette området er det eneste som er tilrettelagt for publikum. 

I den snøfrie perioden av året leder et gangveisystem deg gjennom verdensarvområdet ute, og du kan velge mellom ulike måter å få fortalt historien om verdensarven i Alta; guidehefte, audioguide eller personlig guide.


Verdensarv

Bergkunsten i Alta ble innskrevet på UNESCOs Verdensarvliste i 1985. Begrunnelsen for innskrivingen er denne:

 

Bergkunsten i Alta, med tusenvis av malerier og ristninger, er et enestående vitnesbyrd om aspekter ved livet, naturomgivelsene og aktivitetene til jeger-fangstfolk i det arktiske området i forhistorisk tid.

Den store variasjonen i motiver og scener har høy kunstnerisk kvalitet, og reflekterer en lang tradisjon med interaksjon mellom jeger-fangstfolk og landskapet, så vel som utvikling av symboler og ritualer fra omtrent 5000 f.Kr. til rundt år 0.