Dutkan Davvin

Dutkan Davvin - Forskning i nord (2022 - 2024), er et nettverk for museer i Troms og Finnmark.
Finansiert av Kulturdirektoratet og Troms og Finnmark fylkeskommune.

Skriveverksted 5. Guovdageaidnu, september 2023.

Prosjektet «Dutkan Davvin – Forskning i nord» har som mål å etablere et sterkere forskningsnettverk mellom museene i Troms og Finnmark fylke. Prosjektet er finansiert av Kulturdirektoratets museumsprogram Forskningskompetanse, samarbeid og infrastruktur og Troms og Finnmark fylkeskommune. Tretten museer i regionen er med i nettverket: Várdobáiki samisk senter, Sør-Troms museum, Midt-Troms museum, Norges arktiske universitetsmuseum, Perspektivet Museum, Nordnorsk kunstmuseum, Nord-Troms museum, Senter for nordlige folk / Davvi álbmogiid guovdda, RiddoDuottarMuseat, Museene for kystkultur og gjenreisning, Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida, Varanger Museum og Verdensarvsenter for bergkunst – Alta museum/Báktedáidaga máilmmiárbeguovddáš – Áltá Musea, som er prosjekteier og har prosjektledelsen.

Dutkan Davvin ønsker å styrke forskningsvirksomheten ved museene, etablere nettverk, heve arbeidet med skriftlige arbeider, ha felles forskningsgruppe, og utvikle samarbeidsmodell mellom FoU-aktører. Elleve museer i nettverket er aktive deltagere nettverkets i forskningsgruppe, med utvikling av forskningsprosjekter og artikler forankret i museenes praksis.

Deltagere i nettverket:


Oppstartskonferanse i Alta, mars 2022.

Skriveverksted i Tromsø, februar 2023.

Foto: Dutkan Davvin
Foto: Rossella Ragazzi

Stryingsgruppe: Jan S. Dølør, Alta Museum/Áltá Musea, Jorunn Jernsletten, Várjjat Sámi musea/Varanger samiske museum, Marianne A. Olsen, Perspektivet museum, Geir Rudolfsen, UiT - Norges arktiske Universitetsmuseum, Petter Snekkestad, Varangermuseene.

Prosjektleder: Eva Dagny Johansen, Alta Museum/Áltá Musea. Evjo@altamuseum.no, (+47) 473 59 967.