Månedens gjenstand: Undervisningsutstyr

Månedens gjenstand

Undervisningsutstyr

Denne måneden viser vi fram undervisningsutstyr brukt i edruelighetsarbeid.

Utstyret består av informasjonsplansjer med fastmonterte glassrør som viser næringsinnholdet i fisk, melk, kjøtt, brød, portvin og brennevin. Plansjene er samlet i ei trekasse, og ut fra tilsvarende utstyr på Digitalt Museum kan vi se at plansjen for bayerøl mangler. 

Utstyret er stemplet Landsrådet for edruelighetsundervisning, som ble opprettet 1902 og ble en del av Statens edruskapsdirektorat i 1969. Landsrådet for edruelighetsundervisning sendte slikt undervisningsutstyr over hele landet, blant annet til skoler. Vi vet lite om denne gjenstandens historie før den kom til museet en gang før 1990, men sannsynligvis har også disse plansjene vært i bruk på en lokal skole.


Skrevet av Lena Karlstrøm, konservator