Sommerjobb 2024

Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum har som oppgave å bevare, formidle og forske på Altas bergkunst og kultur- og naturhistorie. Bergkunsten i Alta er en av åtte norske oppføringer på UNESCOs verdensarvliste. Museet er en av Finnmarks største turistattraksjoner og i løpet av noen hektiske sommermåneder kommer besøkende fra hele verden for å oppleve bergkunsten og Altas spennende historie.

Vi søker for sommersesongen 2024:

Museumsverter:

 • Guiding i utstillinger og verdensarven (helleristningene)
 • Billettsalg og informasjon til gjester om verdensarven og museet
 • Salg, varepåfylling og ordensoppgaver i museumsbutikken
 • Enkle kafeoppgaver og oppfølging av IK-mat
 • Forefallende oppgaver og vakthold

Museumsvertene må snakke norsk og minimum ett fremmedspråk. Fremmedspråket må beherskes på et nivå som gjør søkeren i stand til å guide på det (fortrinnsvis engelsk, tysk, fransk, italiensk, nederlandsk eller spansk). Du må kunne delta på obligatorisk opplæring og kurs, samt kunne være tilgjengelig for tilkallingsvakter.

__________________________________________________________________________________
Aktivitetsverter:

 • Formidling av verdensarven gjennom aktiviteter for individuelle gjester og grupper
 • Gjennomføring av ulike aktiviteter som bueskyting, skinn- og smykkelaging, lage bål, steinsliping av steinalder redskaper, arkeologisk sandkasse og lignende
 • Ansvar for klargjøring og bestilling av materiell til aktivitetene, samt opprydding
 • Ansvar for vedlikehold av uteområde der aktivitetene foregår
 • Guiding, billett og suvenirsalg, enkle kafeoppgaver
 • Billettkontroller og rydding i verdensarvområdet
 • Forefallende oppgaver

Aktivitetsverter må kunne arbeide perioden fra ca. 15. juni til 10. august. Arbeidet vil i hovedsak foregå utendørs i barsk Finnmarksnatur. Vi søker etter personer som er utadvendte og elsker å jobbe med mennesker, gjerne med erfaring innen formidling, guiding, aktiviteter eller lignende. Må minimum snakke norsk og engelsk. Andre språk som tysk og fransk vil også bli vektlagt. Aktivitetsvertene må påberegne å også ta vakter som museumsvert i museets resepsjon.

____________________________________________________________________________________
Kafé- og kjøkkenverter:

 • Kundebetjening og kundeservice
 • Mattilberedning og enkel baking
 • Rydding og renhold, oppfølging av IK-mat rutiner
 • Varebestilling

Kafé- og kjøkkenvertene må kunne håndtere en hektisk hverdag med mange oppgaver. Personlige egenskaper i forhold til kundeservice og erfaring fra lignende oppgaver bli vektlagt. Søkere som behersker norsk, engelsk og/eller andre relevante språk foretrekkes.

__________________________________________________________________________________

Vi tilbyr:

 • En allsidig, spennende og lærerik arbeidsplass hvor det å være vertskap for våre gjester settes høyt
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter ansiennitet

Søkeren må i søknaden gi opplysninger om:

 • Når du kan begynne å jobbe
 • Hvor lenge du kan jobbe
 • Dersom du må ha fri i løpet av arbeidsperioden (med datoer)
 • Hvilke språk du behersker, spesifiser gjerne hvilke språk du behersker godt nok til å kunne guide på det

NB! Det er viktig at du i søknaden beskriver hvilke av de utlyste stillingene du søker på! Det kan benyttes en felles søknad hvis du søker på flere av stillingene, så lenge dette spesifiseres.

Vi vil ved ansettelse vektlegge personlig egnet i vertskapsrollen, relevante språk inkludert norsk, samt arbeidsperiode.

Før du søker:

Alle stillinger må forplikte seg til å kunne jobbe minst 6 uker i løpet av sommersesongen, aktivtetsmedarbeiderne må kunne jobbe fra ca. 15.6 - 10.8. Alle stillinger innebærer arbeid etter skiftplan, ukedager og helg, inntil 37,5 time pr. uke. Søkerne må være fylt 18 år når arbeidsperioden starter. Søker må kunne delta på obligatorisk guide- og vertskapskurs.

Søknad med CV sendes:

soknad@altamuseum.no innen 5.3.24.

Nærmere opplysninger om de ledige stillingene kan ved behov fås av seksjonsleder Anita Tapio anita.tapio@altamuseum.no / tlf. 90202030.


Opplysninger om museet:
www.altamuseum.no