Styret

Styret

Styrets medlemmer:

Styreleder: Alex Bjørkmann

Nestleder: Anita Persen

Styremedlem: Marianne Skandfer

Styremedlem: Kåre Simensen

Styremedlem: Heidi Johansen (ansattrepresentant)


Varamedlemmer i rangert rekkefølge:

  1. Kristen Albert Ellingsen
  2. Trude Arthursdotter Fonneland
  3. Halgeir Strifeldt
  4. Torun Granstrøm Ekeland


Varamedlem for ansattrepresentant: Ann-Silje Ingebrigtsen


Regnskap og revisjon

Selskapets regnskap føres av Regnskapshuset Sparebank 1 og revisor er Vest-Finnmark Interkommunale revisjonsselskap.