Datering

Den yngste bergkunsten i Alta ble laget rundt Jesu fødsel, og den eldste ble laget før mennesket fant opp hjulet. Men hvordan vet vi det?

Det er to ting som ligger til grunn for å datere bergkunsten i Alta: 1) Helleristninger ble laget i vannkanten, og 2) Landheving. De eldste figurene vi har her i Alta er 7000 år gamle, og de yngste er 2000 år gamle. For ca.12.000 år siden ble det varmere på kloden vår, og istiden tok slutt. All isen som hadde trykket ned landmassene forsvant, og landmassene begynte å stige opp av havet. For 7000 år siden ble bergene som de eldste helleristningene befinner seg på tørre. Vi kan derfor si at helleristningene, som jo ble laget i vannkanten, ble laget for om lag 7000 år siden. Landet fortsatte å stige, og etter hvert som figurene trakk seg lengre og lengre vekk fra sjøen, ble det på et tidspunkt nødvendig å lage nye helleristninger i vannkanten. Disse er nødvendigvis yngre enn de foregående. Dette hendte igjen og igjen frem til for ca. 2000 år siden da de siste (kjente) helleristningene ble laget her i Alta. Konsekvensen er at bergkunsten som er funnet kan systematiseres. Bergkunst på 26-22 moh er gjort i samme stil. Bergkunst på 21-17 moh er gjort i en annen stil osv. Vi ender opp med 5 «belter» i terrenget som vi kaller for faser. Fase 1 er lengst unna havet og eldst, og fase 5 er nærmest havet og yngst.

Bergkunstforskerne Helskog og Gjerde har foreslått ulike kronologier for helleristningene. Tabellen nedenfor viser deres to siste forslag til datering og inndeling. Alle årstall angir år før Kristus, der det ikke står annet.

Moh Gjerde 2010 Moh Helskog 2012
25,5-26 Periode I: 5000-4800
22-26 Fase 1: 5200-4200 22-25 Periode II: 4800-4000
17-21 Fase 2: 4200-3000 17-21 Periode III: 4000-2700
14-17 Fase 3: 3000-2000 14-17 Periode IV: 2700-1700
11-12,5 Fase 4: 1700-1200 11-12,5 Periode V: 1700-500
9-10 Fase 5 1100-200 9-10 Periode VI: 500-100 e.Kr.

Den oppmerksomme leser vil kanskje si at vi egentlig ikke har funnet ut hvor gamle figurene er, bare hvor lenge siden det er at berget steg opp fra havet. Dette stemmer, vi har ingen metode for å si nøyaktig hvor lenge siden det er en spesiell figur ble laget. Dateringen er absolutt, dvs. vi kan knytte den til et konkret årstall, men dateringen er ikke av figuren som sagt, den er av bergflaten.