Bergkunstarkivet

Alta Museums digitale bergkunstarkiv er tilgjengelig på nett på www.altarockart.no.

Formålet med Bergkunstarkivet er å samle all dokumentasjon som angår verdensarven Bergkunsten i Alta og være en ressurs for de som arbeider med forvaltning, forskning og formidling av verdensarven. Samtidig gjøres en stor del av innholdet i arkivet offentlig tilgjengelig for allmenheten.

På disse sidene kan du lese mer om hvordan du bruker Bergkunstarkivets web-applikasjoner: Bergkunstkartet og arkiv-applikasjonen FotoWeb. I tillegg finner du mer informasjon om bakgrunnen for Bergkunstarkivet og innholdet som vi gjør tilgjengelig der.