Om Bergkunstarkivet

Om Bergkunstarkivet

Formålet med Bergkunstarkivet er at det skal fungere som et sentralarkiv for verdensarven Bergkunsten i Alta. Med arkivet skal det sørges for at litteratur, forvaltningsdokumenter og dokumentasjon av bergkunsten sikres og samles på et sted slik at det er lett tilgjengelig for nasjonale, regionale og lokale forvaltere, forskere og formidlere som skal ivareta og skape ny kunnskap om verdensarven.

Tanken bak etableringen av et sentralarkiv er at det er et nødvendig verktøy for å kunne følge opp forpliktelsene som følger av bergkunstens verdensarvstatus. Å ha oversikt over hva verdensarven består av, hva vi vet om dens kulturhistorie og ikke minst hva har skjedd med den i nyere tid er uvurderlig både for forvaltning, forskning og formidling. Ved å samle denne kunnskapen på et sted legger vi grunnlaget for å ivareta bergkunsten i Alta og dens verdier på best mulig vis.

Kunnskap og informasjon om verdensarven og hvordan den forvaltes har stor offentlig interesse, også på internasjonalt nivå. Alta Museum mener at det også er i bergkunstens egeninteresse at vi har en høy grad om åpenhet om den. Store deler av Bergkunstarkivet gjøres derfor også åpent tilgjengelig for alle på altarockart.no.

En viktig side ved Bergkunstarkivet er at det i realiteten er mer enn bare det materialet som finnes på altarockart.no. Samtidig vil nok Bergkunstarkivet på lengre sikt bestå av flere deler og applikasjoner, arkivet har allerede to ulike nettapplikasjoner i dag. Derfor kan man også se på Bergkunstarkivet som en funksjon som innebærer hele Alta Museums innsamling og forvaltning av dokumenter tilknyttet bergkunsten.