Bergkunstkartet

Bergkunstkartet gir deg en oversikt over bergkunstfeltene i Alta Kommune, med lenker som tar deg videre til innholdet i Bergkunstarkivet.

Bruk bergkunstfeltmenyen for å raskt finne fram til de enkelte bergkunstfeltene. Eller du kan zoome og panorere i kartet manuelt og klikke på markørene.

Hvis du klikker på knappen "søk i arkivet", vil arkiv-applikasjonen Fotoweb åpnes uten forhåndsbestemte søk.

Skjermbilde av kartportalen Kilde: Altarockart.no/HoltenSys

I bergkunstfeltenes infobokser kan du finne informasjon om feltet, og en lenke inn til arkivapplikasjonen Fotoweb. Lenken viser direkte til feltet hvis infoboks du klikket på.

Skjermbilde av én av arkivets mange infobokser Kilde: Altarockart.no/HoltenSys