Bergkunstkartet

Bergkunstkartet

Bergkunstkartet gir deg en oversikt over bergkunstfeltene i Alta Kommune, med lenker som tar deg videre til innholdet i Bergkunstarkivet.

Bruk bergkunstfeltmenyen for å raskt finne fram til de enkelte bergkunstfeltene. Eller du kan zoome og panorere i kartet manuelt og klikke på markørene. Av bevaringshensyn er ikke Kåfjord avmerket på kartet med en egen markør, men du kan fremdeles finne Kåfjord i bergkunstfeltmenyen.

Hvis du klikker på knappen "søk i arkivet" under bergkunstfeltmenyen, vil arkiv-applikasjonen Fotoweb åpnes uten forhåndsbestemte søk.

I bergkunstfeltenes infobokser kan du finne følgende lenker:

Se i arkivet - Åpner arkivapplikasjonen i et nytt vindu der et søk etter det aktuelle bergkunstfeltet er forhåndsvalgt.

Kalkering, Fotomosaikk eller Foto - Åpner PDF-dokumenter med oversiktsbilder av bergkunstfeltet.

Hvordan PDF-dokumentet åpnes avhenger av konfigurasjonen i din nettleser.