Bergkunstområder

Alta har Nord-Europas største konsentrasjon av bergkunst laget av jeger-fangstfolk. Bergkunsten består både av helleristninger og hellemalerier som ble laget for ca. 7000 til 2000 år siden. Bergkunsten i Hjemmeluft, Kåfjord, Transfarelv, Storsteinen og Amtmannsnes er innskrevet på UNESCOs verdensarvliste, mens bergkunsten på Isnestoften, Kråknes, Svartskog, Årøya og i Komsa ikke er en del av verdensarven. All bergkunst i Alta ligger under åpen himmel.

Det første funnet av bergkunst i Alta kommune ble gjort for ca. 70 år siden. Det var den såkalte "Pippisteinen", som ble funnet i nærheten av Isnestoften på Altafjordens vestside. Det neste funnet var hellemaleriene i Transfarelv som ble rapportert inn til Tromsø Museum i 1966. Utover på 1970-tallet fikk vi en bølge med funn av helleristningsfelt i bunnen av Altafjorden. Alle de fire områdene med helleristninger på verdensarvlisten ble oppdaget dette tiåret (i 1973, 1977 og 1978). De første funnene i hvert område ble gjort tilfeldig av privatpersoner. Innad i hvert av verdensarvområdene er det oppdaget mange nye felt og/eller figurer opp gjennom årene, og dette er en prosess som aldri synes å ta slutt.

Utenfor verdensarvområdene, derimot, er det først i de senere år at det er funnet ny bergkunst siden "Pippisteinen". I 1998 ble nok en stein med helleristninger funnet på Isnestoften, denne gangen på Langnesholmen. Og ti år senere, i 2008, ble det igjen funnet helleristninger på denne lille holmen, denne gangen tre nye helleristningsfelt. I forbindelse med registreringer av kulturminner i og rundt Komsafjellet i år 2000, ble det funnet et felt med hellemalerier. Et lite hellemalerifelt ble i 2016 funnet på Kråknes, på vestsiden av Altafjorden. Samme år ble også et lite helleristningsfelt funnet på Svartskog. I 2017 ble det funnet to malte lokaliteter på Årøya. Alle disse funnene ble gjort etter at bergkunsten i Alta ble innskrevet på UNESCOs verdensarvliste, og er dermed ikke inkludert på listen.