Bergkunstområder

Bergkunstområder

Alta har Nord-Europas største konsentrasjon av bergkunst laget av jeger-fiskere. Bergkunsten består både av helleristninger og hellemalerier som ble laget for ca 7000 til 2000 år siden. Bergkunsten i Hjemmeluft, Kåfjord, Transfarelv, Storsteinen og Amtmannsnes er innskrevet på UNESCO's Verdensarvliste, mens bergkunsten på Isnestoften og i Komsa ikke er en del av verdensarven. All bergkunst i Alta ligger under åpen himmel.

Det første funnet av bergkunst i Alta kommune ble gjort for 60 år siden. Det var den såkalte Pippisteinen, som ble funnet i nærheten av Isnestoften på Altafjordens vestside. Det neste funnet var hellemaleriene i Transfarelv som ble rapportert inn til Tromsø Museum i 1966. Utover på 1970-tallet fikk vi en bølge med funn av helleristningsfelt i bunnen av Altafjorden. Alle de fire områdene med helleristninger på Verdensarvlisten ble oppdaget dette tiåret (i 1973, 1977 og 1978). De første funnene i hvert område ble gjort tilfeldig av privatpersoner. Innad i hvert av Verdensarvområdene er det oppdaget mange nye felt og/eller figurer opp gjennom årene, og dette er en prosess som aldri synes å ta slutt.

Utenfor Verdensarvområdene, derimot, er det først i de senere år det er funnet ny bergkunst siden Pippisteinen. I 1998 ble nok en stein med helleristninger funnet på Isnestoften, denne gangen på Langnesholmen. Og 10 år senere, i 2008, ble det igjen funnet helleristninger på denne lille holmen, denne gangen 3 nye helleristningsfelt. Og til sist kan vi nevne et felt med hellemalerier som ble funnet i Komsafjellet i år 2000 i forbindelse med registreringer av kulturminner i området. Alle disse funnene ble gjort etter at bergkunsten i Alta ble innskrevet på UNESCOs Verdensarvliste, og er ikke inkludert på listen.