Hjemmeluft

Hjemmeluft er det største av verdensarvområdene i Alta, og det eneste som er tilrettelagt for publikum. Langs gangveiene kan publikum vandre gjennom et landskap med storslått utsikt og en spennende historie som strekker seg over 5000 år. Alta Museum, som ligger i Hjemmeluft, formidler denne historien på ulike måter.

Utsikt fra Apana Gård Foto: Jarl Bjørnar Roxrud.

Den store mengden bergkunst i Alta, og Hjemmeluft spesielt, tyder på at dette var et viktig møtested for menneskene som bodde i regionen. Den lange Altafjorden knyttet sammen kyst og innland og var en viktig ferdselsåre. Når du besøker Hjemmeluft, får du et godt inntrykk av landskapet som bergkunsten ble til i.  

Hjemmeluft er det største bergkunstområdet i Alta. Her er over 3000 helleristninger på bergflater på begge sider av bukta, og det er også spor etter forhistorisk bosetning i området. Et 3 km langt gangveissystem knytter sammen helleristningsfeltene, og gir publikum en opplevelse av å reise gjennom historien, fra de eldste helleristningene til de yngste.

Helleristningene i Hjemmeluft ble laget over en lang periode, fra 7000 til 2000 år siden. Innen denne perioden skjedde det flere endringer som gjør at de deles inn i ulike faser. Helleristningene ligger i dag 8-25 meter over havet, men da de ble laget lå bergene helt nede i strandsonen. Dette skyldes landhevinga etter istida, som gjorde at stadig nye bergflater steg opp av vannet. Menneskene foretrakk de vegetasjonsfrie bergflatene nærmest sjøen. Kanskje var kommunikasjonen med ånder og andre verdener best her?

I Hjemmeluft er det et stort utvalg av motiver og scener. Jakt, fangst og fiske var naturlig nok sentrale tema siden dette var livsgrunnlaget for de som lagde bergkunsten. Her er ulike former for fangst av villrein, bjørn og elg, hvalfangst og kveitefiske. Noen dyrearter var viktigere å avbilde enn andre, med rein, elg, bjørn, hval og kveite som topp 5. Men her er også andre arter, som sjøfugler, hunder, ulv, rev og hare. Et annet viktig motiv i Hjemmeluft er båtene, som vi finner i alle fasene. Bjørnehi og bjørnespor, geometriske figurer, mennesker og ulike former for gjenstander og redskaper finner vi også.