Kåfjord

Kåfjord er et av de fem områdene med bergkunst på UNESCOs verdensarvliste. Helleristningene i Kåfjord ble oppdaget i 1978, og i dag er det registrert ca 1500 figurer her. Feltet ligger bare 3 km fra Hjemmeluft (i luftlinje) på andre siden av innløpet til Kåfjorden. Kåfjord er det største enkeltfeltet med bergkunst i Alta.

En liten bit av det store helleristningsfeltet i Kåfjord Foto: Karin Tansem

Helleristningene i Kåfjord ligger ca 18-26 meter over dagenes havnivå, og de kan derfor dateres til fase 1 og 2 (ca 7000-5000 år siden). Bergarten som helleristningene er hogget på er en myk leirskifer med røde og grønne vertikale striper. Helleristningene i Kåfjord har mye til felles med helleristninger fra samme faser i Hjemmeluft, samtidig som Kåfjord har enkelte scener og figurer som ikke er kjent fra Hjemmeluft. Til forskjell fra Hjemmeluft er også helleristningene i Kåfjord svært konsentrert til et mindre område, mens feltene i Hjemmeluft ligger spredt over et stort geografisk område.

Feltet i Kåfjord er svært detaljert og variert, med mange karakteristiske scener og figurer, som gir et enestående bilde av en sammensatt og rik forestillingsverden. På bergflatene kan vi se jakt og fiske, dyreliv, båter, redskaper og utstyr. Mennesker er avbildet i ulike situasjoner – på truger, på jakt, i ritualer. Det er fangstgjerder for villreinjakt, samt en rekke ulike geometriske mønstre. Forskjellige dyrearter er representert i Kåfjord, som rein, elg, hund, rype, kveite og hval. Det er også mange bjørner, bjørnehi og bjørnespor. Bjørnen hadde sannsynligvis en spesiell betydning i tro og ritualer. Et karakteristisk trekk ved helleristningene i Kåfjord er også de mange sporene. Vi kan følge spor etter reinflokker som drives inn i fangstgjerder og bjørner som går mellom de andre figurene på feltet. Det er mer enn 350 bjørnespor på feltet, men også mange fotspor og trugespor. Mange scener viser mennesker som er sammen om aktiviteter eller ritualer. For eksempel er det en helt unik komposisjon av nitten mennesker som står og holder hverandre i hendene. De står i en sirkel rundt noe som kan være et dyr, et menneske eller kanskje en sjaman. En annen gruppe mennesker er samlet rundt det som kan være to hunder som parer seg.