Amtmannsnes

Amtmannsnes er et av de fem bergkunstområdene i Alta på UNESCOs verdensarvliste. Figurene er helt unike og skiller seg fra all annen bergkunst det er naturlig å sammenligne med.

Menneskefigurer på Amtmannsnes Foto: Karin Tansem.

De første figurene på Amtmannsnes ble funnet av lokalbefolkningen i 1977. I dag er det registrert fem felt med 5-600 figurer til sammen. Bergflatene er svært forvitret noe som gjør dokumentasjonen vanskelig og til dels usikker.  Amtmannsnes er et lavt nes på nordøstsiden av Komsafjellet i bunnen av Altafjorden. Nesets høyeste punkt er bare 25 m.o.h. Hele neset lå dermed under havoverflaten da de første ristningene ble laget i Kåfjord og Hjemmeluft. Men etter hvert som landet hevet seg, ble også de slake, lyse bergflatene på Amtmannsnes tatt i bruk til å lage helleristninger på. Feltene ligger i dag 14-17 m.o.h., og de dateres til fase 3 (ca 5000-4000 år siden). I fase 3 var Amtmannsnes og Storsteinen de viktigste områdene for å lage helleristninger i Alta, i motsetning til i de to eldste fasene hvor de største konsentrasjonene av bergkunst finnes litt lenger vest i fjordbunnen, i Hjemmeluft og Kåfjord. Figurene på Amtmannsnes består i hovedsak av menneskelignende figurer, reinsdyr og ulike mønstre/sikksakklinjer, men også enkelte andre dyrearter og figurtyper er representert. I nærheten av bergkunstfeltene er det funnet spor av annen menneskelig aktivitet i form av redskaper og rester etter redskapsproduksjon.