Isnestoften

Helleristningene på Isnestoften er alle funnet på løsblokker. Området er ikke innskrevet på verdensarvlisten, men forvaltes av Alta Museum på lik linje som de andre feltene i Alta. Noen av blokkene er å se utstilt på museet.

Foto: Martin Hykkerud

Den såkalte «Pippisteinen», som var den første helleristningen funnet i Alta, ble funnet i dette området. Denne er nå utstilt inne på museet. I 1998 ble det gjort et nytt helleristningsfunn kun 4 km fra stedet hvor "Pippisteinen" ble funnet ca. 50 år tidligere. Denne gangen var det en større løsblokk som lå på Langnesholmen. På holmen er det også registrert flere hustufter fra yngre steinalder og tidlig metalltid, blant annet en synlig gressbakketuft. Steinen var ryddet bort fra en potetåker. Det er ni figurer på steinen, derav to mennesker, én båt og seks reinsdyr/dyr. Steinen er i dag utstilt på Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum (VAM). I 2008 ble det igjen funnet helleristninger på denne lille holmen, men denne gangen tre nye helleristningsfelt/løsblokker med én til fem-seks figurer. Den første steinen ble funnet i mai av ansatte ved VAM. Utpå høsten ble disse ristningene dokumentert, samtidig som det ble funnet enda flere steiner med ristninger på.

Pippisteinen er oppkalt etter Pippi Langstrømpe fra Astrid Lindgrens berømte barnebøker. Ser du likheten? Foto: Karin Tansem.