Transfarelv

Hellemaleriene i Transfarelv er et av de fem bergkunstområdene i Alta som er innskrevet på UNESCOs verdensarvliste. Dette er også det eneste verdensarvområdet med malte figurer.

Foto: Mari Strifeldt Arntzen

Maleriene hadde lenge vært kjent blant lokalbefolkninga, men ble innrapportert til Tromsø Museum i 1966. Figurene er malt på loddrette bergvegger i et storslagent og dramatisk landskap. De 6 feltene ligger i et parti av Rafsnesfjell på østsiden av Altafjorden mellom 20 og 52 m.o.h. og har tilsammen ca 60 figurer. Noen av feltene ligger i svært utilgjengelig terreng og er ikke tilrettelagt for publikum.

Blant figurene som er malt på fjellveggene finner vi menneskefigurer, hjortedyr/rein, geometriske figurer, streker og fargeflekker. Geometriske figurer finner vi både i den malte og den hogde bergkunsten. De er alle forskjellige og mesteparten har ingen forklaring i den fysiske verden slik vi kjenner den. Noen kan forestille fiskegarn eller nett til fuglefangst.

Vi finner også noen figurer er plassert som om de er på vei inn i, eller ut av, sprekker eller fordypninger i berget. Figuren på bildet viser en menneskefigur malt i en nisje i berget.

Foto: Mari Strifeldt Arntzen

Hellemaleriene er malt med rød oker (jernoksid) som ble blandet med blod, fett eller et annet bindemiddel. Rødfargen varierer fra varme til blålige nyanser og det har vært malt både med fingertuppene og med pensler av dyrehår eller plantefiber.

Det er vanskelig å datere hellemaleriene, men det er antatt at de er laget for 4000 år siden og fremover. De yngste kan være laget for 2-300 år siden.

Foto: Mari Strifeldt Arntzen

I museets utstilling er det mulig å se Nyelvhella fra Nesseby kommune som ble funnet i en gravrøys fra steinalderen. Hella har en geometrisk figur malt på den ene siden og lå som et lokk over gravkammeret. Den malte sida lå vent ned mot den døde. Figuren ligner noen av hellemaleriene i Transfarelv.