Forskning

Siden oppdagelsen i 1973 har bergkunsten i Alta vært veldig sentral i bergkunst- og steinalderforskning i Norge.

Bergkunsten i Alta ble funnet på 1970-tallet. Det var Professor Emeritus Knut Helskog som den gang reiste opp fra Tromsø for å gjøre undersøkelser av området. Han har gjennom en lang karriere publisert en rekke artikler i høyt aktede tidsskrifter, samt flere bøker om bergkunsten. Materialet her i Alta er så stort og rikt at det har fungert som en nøkkel for å forstå bergkunst andre steder i verden. Helskogs arbeid er dermed av vesentlig internasjonalt betydning, og arbeidet har vært avgjørende for å forstå bergkunst andre steder i verden.