Helleristningene i Alta: Estetikken, geologien og figurene

Karin Tansem har en doktorgrad i arkeologi og disputerte med avhandlingen Helleristningene i Alta: Estetikken, geologien og figurene.


Abstrakt: Helleristningene i Alta består av tusenvis av figurer som ble laget for mellom 7000 og 2000 år siden. I tidens løp har feltenes utseende forandret seg, gjennom naturlige prosesser i et skiftende miljø. I dette forskningsprosjektet er begrepet estetikk sentralt, ikke som knyttet til skjønnhet, men heller til sansene og sanselig erkjennelse. Bergflatenes geologiske og estetiske egenskaper har blitt undersøkt gjennom geokjemiske analyser, og vi vet nå mer om hvordan helleristningene så ut for tusenvis av år siden. En revurdering av figurene har resultert i et nytt forslag for den tidligste kronologien og samtidig ble den store variasjonen i figurene belyst.Den estetiske tilnærmingen til geologien, figurene og naturen selv har inspirert til en alternativ forståelse. Helleristningene i Alta har blitt knyttet til religion og ritualer for å sikre overlevelse. Heller enn om makt og kontroll, kan helleristningene ha handlet om det folk brydde seg om, og uttrykke livsglede og kreativitet.

Avhandlingen kan du lese her