Arkivet til Folkeaksjonen mot utbygging av Alta – Kautokeinovassdraget

Verdifull informasjon fra Norges mest kjente folkeaksjon er samlet ved Alta Museum i Folkeaksjonens arkiv. Utbyggingen av Alta – Kautokeinovassdraget er den mest omstridte kraftutbyggingen i norsk historie. Konflikten startet med motstand fra lokalbefolkninga og naturvernorganisasjonene rundt 1970, der spørsmålet om vern av den unike laksestammen sto sentralt, og den endte opp med å bli et spørsmål om urfolksrettigheter, både nasjonalt og globalt.

Demonstrant under Altasaken. Folkeaksjonen mot utbygging av Alta – Kautokeinovassdraget / Alta Museum

I 1993 fikk Alta Museum overlevert arkivet til Folkearkivets hovedavdeling i Alta og overtok dermed forvaltningsansvar for innholdet. Arkivet er svært innholdsrikt og består blant annet av korrespondanse, arrangementsdokumenter, støtteerklæringer, utredninger, kart, regnskap, fotografier, trykksaker, avisutklipp med mer. Deler av materialet fra en egen underavdeling i Oslo er også inkludert i arkivet, som i dag er organisert ut fra en arkivkatalog med 71 arkivstykker fordelt på rundt 9 hyllemeter.

Arkivet har blitt brukt i mange sammenhenger og er en verdifull kilde til informasjon om Altasaken. Flere institusjoner, både innenlands og utenlands, har gjort bruk av arkivet i sine forskningsprosjekter. Deler av arkivmaterialet har blant annet vært viktig for en doktorgradsoppgave om Altasaken ved Universitetet i Oslo i 2004 (Øyvind Ihlen, Rhetoric and Resources in Public Relations Strategies: A Rhetorical and Sociological Analysis of Two Conflicts over Energy and the Environment).

Museet har blant annet brukt arkivet til produksjon av ei utstilling om viktige begivenheter i de siste 100 år av Finnmarks historie, samt til markering av 100-årsjubileet av unionsoppløsningen i 2005. Arkivet har også vært til stor nytte i vårt arbeid med Den kulturelle skolesekken. Siden 2005 har elever på 6. trinn ved Altaskolene deltatt i museets undervisningsopplegg, som gjennom rollespill levendegjør begivenhetene under Altaaksjonen.

Folkeaksjonens leder Alfred Nilsen. Folkeaksjonen mot utbygging av Alta – Kautokeinovassdraget / Alta Museum

Folkeaksjonens arkiv er tilgjengelig for studenter, forskere og andre interesserte som vil fordype seg i en viktig begivenhet i Norges nyere historie. Ta kontakt med konservator Lena Karlstrøm på telefon + 47 94 89 95 73 eller e-post leka@altamuseum.no.