Våre skriftlige kilder

Alta Museums arkiv er ikke stort, men det formidler spennende og mangfoldige historier fra Altas utvikling og historie. Her finner du også informasjon om arkivet etter Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget.

Alta Museums arkiv inneholder flere store privatarkiv, deriblant arkivet til Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget. Dette arkivet består av ni hyllemeter systematisert arkivmateriale i arkivbokser, gjenstander og foto som utgjør et unikt kildemateriale om Altasaken. Her kan du lese mer om arkivet: Folkeaksjonens arkiv - Altasaken

Andre viktige privatarkiv er blant annet bygdebokforfatter Kjell Roger Eikesets materiale som består av rundt åtte hyllemeter med kildemateriale, ordnet i permer og bokser. Museets arkiv inneholder også noe arkivmateriale deponert av privatpersoner og foreninger, for eksempel Alta Historielags arkiv på rundt seks hyllemeter.

Dokumenter som ikke er klausulert eller har andre restriksjoner knyttet til seg, kan du få tilgang til ved å kontakte museet på forhånd. Ta kontakt med konservator Lena Karlstrøm på telefon + 47 94 89 95 73 eller e-post leka@altamuseum.no

Arkivet vårt.
Fra arkivet. Foto: Anne Klippenvåg Pettersen / Alta Museum