Båtsamlingen

Alta Museum har i dag fjorten båter i samlingen, deriblant kutteren M/K Vally, elvebåter, robåter og de over hundre år gamle nordlandsbåtene Nordlyset og Orion.

M/K Vally
M/K Vally. Foto: Ragnhildur Asvaldsdottir

Museets kutter M/K Vally fra 1917 er enda sjødyktig og ligger i dag i Urnesbukta på Amtmannsnes. Her kan du lese mer om Vally og hennes historie: Vallys begivenhetsrike liv

Flere av båtene i Alta Museums samling er i dag utstilt i Stornaustet på museumsområdet. På sikt vil også museets elvebåter fra før andre verdenskrig stilles ut i Stornaustet.

Fra utstillingen i Stornaustet. Foto: Ann-Silje Ingebrigtsen / Alta Museum

Båt 1 er en liten robåt, også kalt dory. Denne typen båt var vanlig å bruke under sildefiske før i tiden. Byggeår er ukjent, men vi antar at båten stammer fra etter 1945.

Båt 2 er en jolle, også kjent som fjærabåt lokalt. Den antas også å stamme fra etter 1945.

Båt 3 er en trerømming, en type nordlandsbåt bygd for tre personer. Nordlandsbåten var vanlig i Nord-Norge i mange hundre år og helt frem til 1970-tallet. Denne nordlandsbåten er fra 1947 og er antatt brukt i Rafsbotn. 

Fra utstillingen i Stornaustet. Foto: Ann-Silje Ingebrigtsen / Alta Museum

Båt 4 er en type nordlandsbåt kalt kobring på grunn av det smale rommet bak masta. Båten har navnet Nordlyset og ble bygd av båtbygger Skum på Amtmannsnes i Alta mellom 1900-1909. Nordlyset ble brukt til fiske i Østre Altafjord og Vargsundet fram til etter andre verdenskrig.

Båt 5 er en robåt, også kalt en lettbåt. Den er antatt brukt i Nerskogen, Alta, etter krigen.

Båt 6 er ytterligere en nordlandsbåt, en halvtredjerømming. Båten antas være brukt i Alta, og det er uvisst når båten er bygd. 

Båt 7 er en robåt, muligens en dory, brukt i Alta.

Båt 8 er en type nordlandsbåt kalt kjeks. Den ble bygd i 1902-03 og ble brukt i Alta.